El lloc web iconna.cat, tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, vídeos, sons, bases de dades i qualsevol altre material publicat, són propietat d’ICONNA Comunicació Audiovisual SL. Tot aquest material és a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel.lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel.lectual sobre aquests continguts.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. ICONNA Comunicació Audiovisual SL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts d’ Iconna.cat, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-los.

Propietat intel·lectual i industrial

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre el contingut de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit d’ICONNA Comunicació Audiovisual SL. La informació que es facilita en aquesta 
pàgina no pot ser objecte, per part dels usuaris, de venda o cessió, sota cap concepte.


Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta sense l’autorització prèvia i per escrit d’ICONNA Comunicació Audiovisual SL.

Exempció de responsabilitats pel funcionament del lloc web

ICONNA Comunicació Audiovisual SL disposa dels mecanismes tecnològics de control per prevenir o resoldre deficiències tècniques de funcionament del lloc web. Malgrat això no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures en tot moment de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a ICONNA Comunicació Audiovisual SL, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecarregues de xarxes de cable o telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en
altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’ICONNA Comunicació Audiovisual SL.


ICONNA Comunicació Audiovisual SL vetllarà per la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis, però no en pot donar garanties, quan la incidència es degui a causes alienes. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.  

L’ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté iconna.cat és responsabilitat només de l’usuari. ICONNA Comunicació Audiovisual SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest ús.


Jurisdicció i legislació aplicable

Els possibles conflictes relatius a iconna.cat es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Girona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Comparteix la pàgina

FacebookTwitterMore...